SAR Development SK s. r. o.

www.timetransit.sk

Objednajte si taxi cez aplikáciu


1
Stiahnite si do svojho mobilného telefónu aplikáciu TAXIKEY.


2
Pri prvom spustení zadajte kód:

SARNITRA

SAR Development SK s. r. o. je členom siete taxislužieb TAXIKEY, vďaka čomu vám vie poskytnúť rýchlejšie a kvalitnejšie služby. V čase, keď taxislužba nemá vo vašej blízkosti voľné vozidlo, obslúži vás vodič niektorej z partnerských taxislužieb v sieti TAXIKEY.