TAXIKEY pre vodičov

TAXIKEY je sieť taxislužieb, ktoré dokážu vďaka spolupráci poskytnúť svojim vodičom viac objednávok. Pridajte sa k TAXIKEY a jednoducho zvýšte svoj príjem.

Viac objednávok

Získavajte objednávky od viacerých taxislužieb.

Vyššia vyťaženosť

Vyššia efektivita znamená menej kilometrov bez zákazníka.

S taxametrom aj bez

Ak nemáte taxameter, jazdite za vopred vypočítané ceny.

Moderná aplikácia

Jednoduchá, prehľadná aplikácia pre všetkých vodičov.

Nainštalujte si aplikáciu TAXIKEY pre vodičov

Pre vytvorenie uživateľského účtu kontaktujte Vašu taxislužbu.